گفت در می زنند مهمان است
گفت آیا صدای سلمان است
این صدا نه صدای طوفان است
مزنید خانه مسلمان است
مادرم رفت پشت در اما

گفت آرام ما خدا داریم
ما کجا کار با شما داریم
و اگر روضه ای به پا داریم
پدرم رفته ما عزاداریم
مادرم رفت پشت در اما
پشت در سوخت بال و پر اما

آسمان را به ریسمان بردند
آسمان را کشان کشان بردند
پیش چشم دیگران بردند
مادرم داد زد بمان، بردند
پشت در سوخت بال و پر اما
بازوی مادرم سپر اما

بین آن کوچه چند بار افتاد
اشک از چشم روزگار افتاد
پدرم در دلش شرار افتاد
تا نگاهش به ذوالفقار افتاد
بازوی مادرم سپر اما
گفت یک روز یک نفر اما

حضرت زهرا سلام الله علیها بی شک سرّ عالم هستی است. در این هیچ احدالناسی نباید شک داشته باشه.متاسفانه شان این بزرگوار اصلا شناخته نشده و در میان شیعیان هم این بزرگوار غریبه

کلیپ زیبای استاد رائفی پور درباره حضرت زهرا سلام الله علیها رو حتما دانلود کنین.
دریافت