حجت الاسلام والمسلمین هاشمی نژاد:


از محضر أمیرالمؤمنین علیه السلام در مورد تقوا پرسیده شد ؛ 

فرمودند : آیا تا به حال از بیابان پر خاری عبور کرده ای؟ 

سؤال کننده عرض کرد :بله پیش آمده که از بیابان پر خاری عبور کرده باشم.

حضرت دو مرتبه فرمودند : در این راه پُر از خار که مجبوری از آن عبور کنی ، چکار می کنی؟

گفت : من آن قَدر با احتیاط عبور می کنم ، مبادا یک خار کوچکی در پای من فرو رود. 

حضرت فرمودند : در دین خدا هم این طور حرکت کن.

همان طور که از یک خار کوچک می ترسی ، از یک گناه کوچک هم بترس.