بطری وقتی پر است و می‌خواهی خالی اش کنی, خمش می‌کنی.

هر چه بیشتر خم شود خالی تر می‌شود...

دل آدم هم همین طور است، گاهی وقت‌ها پر می‌شود از غم، از غصه، آن هم به خاطر حرف‌های دیگران؛ طعنه‌های دیگران...

خدا می‌گوید: 

هر گاه دلت پر شد از غم و غصه ها؛

 خم شو و به خاک بیفت...

۞ وَکُن مِّنَ السَّاجِدِین. ۞