تک بیتهای ناب


آنقدر بعد تو درگیر فروریختنم

که فقط حال مرا مردم بم میفهمند

پیمان یوسفیآنقدر ترسیده ام ازاینهمه عشق دروغ!

تا به گوشم میخورد "من دوستت..." کر می شوم 

محسن حمزهاینروزها قافیه ی شعر گشته اربعین

امسال هم اگر نروم میخورم زمین

اینبار هم مدد ز رقیه کنم فقط

نازی کند به پیش پدر راهیم،همینای غنچه دمیده من یک دهن بخند

خورشید من،ستاره من،ماه من بخند

حسین منزویآخر و عاقبت ما به چه روز افتادست

شعر، ای کاش خدا نگذرد از تقصیرت!!ای که گفتی بی قراری های من بازیگریست

بی قرارم میکنی وقتی دلت با دیگریست

حسین دهلویآنقدر وصف تو با بیت و غزل ها گفته ام

"حافظ" از شیراز سوی کربلا راهی شده...ﺍﯾﻦ ﺩﺍﯾﻢﺍﻟﺨﻤﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﮐﺮﺍﻩ

ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪﯼ ﺩﯾﺪﻥ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ، ﻣﺴﻠﻤﺎﻥﺑﻮﺩاین ناله نیست سوت قطار دل من است

فرصت تمام گشته بیا ! دیر میشودآنقَدَر با سرعت این" عاشق شدن " رخداده که

صحنه ی آهسته اش هم آنچنان مفهــوم نیست

سید ایمان زعفرانچیای شاخه نبات غزل حافظ شیراز

معشوقه مایی چه بخواهی چه نخواهیامشب کنار پنجره ام، آنکه سالها

گل گفت با نگاه من و گل شنفت ، نیستاز اولین انشا فقط یک جمله یادم هست

بابا اگر نان داد، تاوان هم فراوان داد

مریم جعفری آذرمانیای نفس گیرترین حادثه فصل خزان

من به اسمت برسم، سخت نبارم، سخت است

پویا جمشیدیاینکه در آغوش من بودی دلیلی ساده داشت

گنج معمولا میان خانه ای ویرانه است 

اصغر عظیمی مهراستاد به من گفت مثالی بزنم

از صنعت شیوای مراعات نظیر

گفتم لب و آغوش و تو، اما استاد

آهسته به گوش خسته ام گفت (بمیر)اربعین صحن و سرایش جای مارا...بیخیال 

در میان عاشقانش یاد ما را....بیخیال

آن ستون آخرین چشمانتان درچشم یار

جان ما ،درجای آقا، جای ما را...بیخیال

علی جعفرزاده زیبا ادب عشق تقاضا نکند بوس و کنار 

دو نگه چون به هم آمیخت همان آغوش است

جلال عضداقا ببخش بس که سرم گرم زندگیست

کمتر دلم برای شما تنگ می شودآبرویم رفت از بس به رفیقان گفتم

کربلا قسمت ما نیست "شماها بروید"امامزاده آبادیم حرم دارد

ولی برادر زینب هنوز بی حرم استاز سخن‌ چینان شنیدم آشنایت نیستم 

خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم

سیلی هم صحبتی از موج خوردن سخت نیست

صخره‌ام ،هر قدر بی‌ مهری کنی می‌ایستم

فاضل نظری