تمسخر دیگران...

کاری ساده...

اما...


امام سجاد(علیه السلام):

گناهانى که باعث نزول عذاب مى‏شوند، عبارت ‏اند از: ستم کردن شخص از روى آگاهى، تجاوز به حقوق مردم، و دست انداختن و مسخره کردن آنان.


منبع: وسایل الشیعه ج 16 ، ص 281 ، ح 21556