یک کلاغ چهل کلاغ


خیلی از ما آدما به این مورد دچاریم.