مرحوم حضرت آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی :


کاری نکنید که دل امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) به درد آید.


بدانید که هر کاری می کنید ، هر چند بسیار ناچیز باشد ،


مدّ نظر امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) می باشد و او ناظر بر اعمال است به اذن باری تعالی ،


و بارها آن بزرگوار دستگیر ما بوده و خواهد بود.