نمیدونم تا حالا مناجات با خدا گوش دادین یا نه.(مگه میشه گوش نداده باشین. این ازون سوالا بود :دی)

یه حال خوبی به آدم دست میده که قابل وصف نیس.

به همین دلیل یکی از زیباترین مناجاتهای سید مهدی میرداماد رو براتون گذاشتم حتما گوش کنین.


انقدر خدا خدا میگم خدا                 که درو وا کنی روی این گدا

گدای بی سرو پای تو منم              که در خونتو امشب میزنم

با دعا در می زنم این خونه رو          تا ببینم روی صاحب خونه رو

اگه که جواب ندی من نمیرم            اونقده در میزنم تا بمیرم

تو خودت گفتی بیا من اومدم           خودم هم خوب میدونم خیلی بدم

تو خودت گفتی توبه ها رو میخری     آبروی ماها رو نمیبری

گفتی هر کی پشیمون بیاد پیشم    عاشقونه منتش رو میکشم

حالا که ما رو آوردی ای خدا             بده که جواب رد بدی به ما