مادر


ای دلنگران ، که چشمهایت بر در

شرمنده که امروز به یادت ، کمتر

جز رنج ، چه بود سهمت از این همه عشق

مظلوم ترین عاشق دنیا ، مادر


میلاد عرفان پور