امام زمان


قیمت گناهان ما:


١-گریه ی امام زمان.

2-شکستن دل امام زمان.

3-سیلی به صورت امام زمان.

4-ناامیدی امام زمان از ما.

5-عقب افتادن ظهور.

6-هلاکت ما.


کدام گناه ارزشش را دارد؟!


اللهم عجل لولیک الفرج