1- موجب رضای حق تعالی است: چنانچه امام صادق(ع) روایت کرده است که رسول خدا(ص) فرمود: صلوات فرستادن شما بر من روا شدن حاجتهای شما است و خدا را از شما راضی می گرداند و اعمال شما را پاکیزه می کند.


2- آن که موجب شفاعت آن حضرت است: روایت از رسول اکرم(ص) که به حضرت علی(ع) می فرمود یا علی هر که در هر روز یا در هر شب بر من صلوات فرستد شفاعت من برای او واجب می شود هر چند که از اهل گناهان کبیره باشد.

3- باعث نزدیکی به حضرت محمد(ص) خواهد شد: چنانچه رسول خدا فرموده است. در روز قیامت اول کسی که حِله بهشت پوشد پدر من ابراهیم(ع) است و بعد از آن مرا حله پوشانند و امیرالمؤمنین علی(ع) را که در پیش روی من بایستد و تمام امت در عقب سر من با تفاوت درجات و هر بنده ای که بعد از نماز واجب ده مرتبه بر من و آل من صلوات فرستد او را در نزد من جای دهند و مرا ببیند و من او را ببینم و روی او مانند ماه شب چهارده تابان باشد.


4- موجب دفع نفاق است: رسول خدا(ص) فرمود: که بلند گردانید آوازهای خود را در صلوات فرستادن بر من زیرا نفاق را برطرف می سازد.


5- سبب خلاصی از غیبت می شود: حضرت خضر(ع) فرمود که چون کسی در وقت بیرون رفتن از مجلس بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد حق تعالی ملکی را می فرستد تا آن که نگذارد اهل آن مجلس غیبت او نمایند.


6- موجب استجابت دعا است: سفارش شده از طرف امام صادق(ع) که در موقع دعا کردن اول و آخر آن صلوات بفرستید چون صلوات به آسمان بالا رود دعا را هم با خود بالا می برد و خداوند کریم تر از آن است که چون از او دو حاجت بخواهند فقط یکی را برآورد.


7- موجب سنگینی میزان حسنات است: چنان که روایت شده از آن حضرت سنگین ترین چیزی که در قیامت در میزان می گذارند صلوات است.


8- باعث بخشیدن گناهان است: در کتاب جامع الاخبار از رسول خدا(ص) است که فرموده هر که در روز جمعه صد مرتبه برمن صلوات فرستد حق تعالی گناهان هشتاد ساله او را بیامرزد.


9- ملائکه برای او صلوات فرستند: رسول اکرم(ص) فرمود: جبرئیل نزد من آمد و مرا بشارت داد به آن که حق تعالی می فرماید هر بنده ای که بر تو صلوات فرستد هفتاد هزار ملک بر او صلوات فرستند و از اهل بهشت است.


10- نوشتن صلوات: رسول اکرم(ص) فرمود: هرکس صلوات را بنویسد در کتابی و یا بر مکانی تا وقتی که باقی باشد برای نویسنده حسنات نویسند.


11- صلوات بعد از نماز صبح: حضرت صادق(ع) فرمودند: می خواهید آموزم چیزی را که روی شما را از گرمی آتش جهنم نگاهدارد. فرمودند: بلی. گفتند بعد از نماز صبح صد مرتبه بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد حق تعالی روی تو را از گرمی جهنم نگه می دارد.


12- صلوات:‌ سبب یاد آمدن فراموشی می شود.


13- صلوات: سبب خواری و دور شدن ابلیس از انسان می شود.


14- صلوات: مانع از لغزیدن قدمها بر پل صراط است.


15- صلوات: سبب توانگری است و فقر را از بین می برد.


16- صلوات: باعث نور در قبر است.


17- صلوات: موجب دفع عطش در روز قیامت است.


18- صلوات: باعث برداشتن عذاب قبر است.