امام رضا علیه السلام


سر میگذارد روی خاک صحن گوهرشاد

هر کس برای گریه کردن شانه کم دارد...


خیلی دلتنگ زیارت امام رضا هستم :-(