آیت الله فاطمی نیا (حفظه الله) می فرمایند:

یک سخنی علامه امینی(ره) نقل کردند خیلی منقلب شدم.

ما یک "الغدیر" می شنویم و خیلی گذرا عبور می کنیم. یازده جلد چاپ شده و یازده جلدش چاپ نشده است.

بیست و دو جلد تحقیقی! خدا می داند که این مرد در راه نوشتن این کتاب، فانی شد! چه زحمات طاقت فرسایی متحمل شد! می گویند  بعد از نوشتن الغدیر گفته بود:

روز قیامت با دشمنان امیرالمومنین (علیه السلام) مخاصمه خواهم کرد! 

همانطور که آنها وقت آقا را گرفتند، وقت مرا هم گرفتند؛ وگرنه من می خواستم معارف امیرالمومنین را گسترش بدهم؛ اینها آمدند مرا وادار کردند که من در اثبات امامتش کتاب بنویسم!

وقتی می گویند اول مظلوم عالم؛ بی جهت نیست! حضرت چقدر مظلوم است که بعد از قرن ها، تازه باید در اثبات امامتش کتاب بنویسند!

 منبع: نکته ها از گفته ها 


 لینک دانلود رایگان این کتاب (11 جلد کامل) به درخواست یکی از دوستان گذاشته شد.
http://www.aviny.com/library/alghadir/download/fehrest.aspx
http://www.iranpdf.com/religious/translation-alghadir.html