تک بیتهای ناب


پیرهن چاک و غزل‌خوان و صراحی در دست

گشت ارشاد اگر سر برسد بدبختمپدرم گفت و چه خوش گفت که در مکتب عشق

هر کسی لایق آن نیست که بر دار شود.

شالبافانپدرم گاه صدا میزندم شعر سپید

بس که آشفته و رنجور و به هم ریخته ام

حسن دلبریپلک بستی که دلم عاشق چشمت نشود؟

تازه آهو نظرم جلب دو ابرو شده است

مصطفی هاشمیپشت چشمان تو شهریست پر از ویرانی

هر کسی چشم تو را دید دلش ویران شد؛؛؛

کافر آمد که کمی  کفر بگوید از تو

یک نظر کرد به چشمان تو با ایمان شد...!!!پنجره بین من وتوست مرا بوسه بزن

بوسه از آن طرف شیشه حلال است عزیز!

صادق فغانی