تک بیتهای ناب


حس و حال همه ی ثانیه ها ریخت به هم

شوق یک رابطه با حاشیه ها ریخت به هم

گفته بودم به کسی عشق نخواهم ورزید

آمدی و همه ی فرضیه ها ریخت به هم!

امید صباغ نو


حال مرا از شعرهایم بو نخواهی برد

من پشت شعری که نخواهم گفت میمیرم.

راضیه فولادوندحال شاهی بی پسر دارم که شب ها پشت کاخ

رازهای سلطنت را می نویسد روی خاکحالِ من مثل یتیمی ست که هنگام دعا

به فرازِ "باَبی اَنْتَ وَ اُمّی" برسد

علی عطریحرف برای گفتن زیاد بود ، وقت کم 

بوسیدمتحجابت، عاشقت کرده مرا، مجبورم و باید

برای اینکه هم کفوت شوم ،ته ریش بگذارم حتی میان خواب حرم را ندیده ام 

با ما چه کرده است،گناهان بی شمارحالی که دارم بی تو هرشب خوب معلوم است

ایرانم و افتاده ام در دست چنگیزی

احسان اکابریحرف رفتن تا زدی باران گرفت

اشک تهران را درآوردی ...نروحال من حال مریضی است که در کشتن او

درد و درمان و طبیبش همه همدست شدند

حسین عباسی فرحتی مسیحی را ندا دادی بیاید

ای خاک بر فرق سرم آقای خوبم