عکس قبلی حذف شد و عکس جدید جایگزین شد


همه آسمون و بارون رو دوست دارن


چون وقتی میباره… واسه همه میباره… 


وقتی خورشید میتابه واسه همه است.


تو هم آسمون باش… برا همه بارون محبت ببار،


هر کی که دوسش داری، یا دوسش نداری،


یا دوسش داشتی، یا ازش بیزاری…


حتی به عابر پیاده ای که از کنارت می گذره لبخند بزن…


اینطوری لبخند خدا رو هم 

لمس میکنی 


امتحان کن!!