توصیه امام صادق علیه السلام به شیعیان


امام جعفر صادق علیه السلام صادق می فرمایند: خداوند متعال ۱۷۰ سال ظهور منجی بنی اسرائیل را به خاطر دعا و تضرع دسته جمعی آنها جلو انداخت و مابقی غیبت منجی آنها را که حضرت موسی و هارون بودند را بر آنها بخشید. سپس فرمودند: شما شیعیان هم اگر مانند بنی اسرائیل با ضجه و گریه دعای همگانی کنید خداوند فرج موعود ما را خواهد رساند. اما اگر چنین نکنید این سختی به نهایت مدّتش خواهد رسید...


بحارالانوار ، جلد۵۲ صفحه ۱۳۱