آمدی تشریف بردی  بی سلام و بوسه ای

مثل ماموران تشریفات اعدام آمدی

 

 

باقیات صالحات آیا به گوشت خورده است؟

بوسه ای نذر لبانم کن...خدا اجرت دهد

حسین ساکی

 

 

بوسه بر لبهای تـــو چون آبِرویِ آتش است

ازقضا من چندترم آتش نشانی خوانده ام

 

 

بوسه بر لبهای تو گر شیخ را اخمو کند

من مصرّم خم به ابرویش بماند تا ابد!

 

 

"بوسه" سربسته ترین حرف خدا با لب توست

ازلب سرخ تو این قصه شنیدن دارد

اصغر معاذی

 

 

بانو کجا؟ بوسه امشب چه می شود؟

منطق نخوانده فلسفه را پاس می کنی؟

سید مهدی وزیری

 

 

بوسه ات واجب، غمت مکروه ،لبخندت مباح

ای گناه من..بگو قدری ثوابم می دهی؟

 

 

پنجره بین من وتوست مرا بوسه بزن

بوسه از آن طرف شیشه حلال است عزیز!

صادق فغانی

 

 

تا آخر شب چگونه سر خواهد شد

صبحی که بدون بوسه آغاز شود

مرتضی لطفی

 

 

دزدی بوسه عجب دزدی پر منفعتی است

که اگر باز ستاند، دو چندان گردد

صائب تبریزی

 

 

می بوسمت و نیست ازین بوسه گریزی

تقصیر خود توست که اینگونه عزیزی

محمدرضا عبدالملکیان

 

 

نه که از بوسه ی معشوق بترسم ،هرگز

ازگناهی که پشیمان نکند می ترسم...

یاسر قنبرلو

 

 

یک بوسه زدی بر منو جانم به لب آمد

یک بوس دگر، کار تمامست به والله ...

سجاد شهیدی

 

 

یا خودت لب را بیاور یا که من می آورم

در دو صورت بوسه، تنظیم دیابت میکند

 

 

یک بوسه بس است ازلب سوزان توما را

تا آب کند این دل یخ بسته ی ما را

من سردمو سردم ، تو شرر باش و بسوزان

من دردمو دردم ، تو دوا باش خدا را

سیمین بهبهانی