رسول خدا صلی الله علیه و اله انگشتر خود را به علی علیه السلام دادند : یا علی! این انگشتر را به نقاش بده تا اینکه بر آن نقش کند " محمد بن عبدالله". سپس امیرالمومنین علیه السلام آن انگشتر را گرفت و به نقاش داد ودستور فرمودند بر آن نقش کند " محمد بن عبدالله". اما نقاش نقش نمود "محمد رسول الله"

حضرت علی علیه السلام به نقاش فرمودند : من تورا به این کلمات امر نکرده بودم. نقاش عرض کرد درست است ولی دست من خطا کرد.

سپس امیرالمومنین علیه السلام آن انگشتر را گرفت و خدمت پیامبرصلی الله علیه و اله آورد و عرض کردند: یارسول الله! چیزی را که امر فرموده بودید نقش نکرده است و عذر خواست که دست او خطا کرده است.

حضرت رسول صلی الله علیه و اله آن را گرفتند و بر آن نظر نمودند و فرمودند : یا علی علیه السلام! من " محمد بن عبدالله" هستم و منم "محمد رسول الله" ، و انگشتر را در  دست مبارک کردند. چون صبح شد به آن انگشتر نظر نمودند، ملاحظه فرمودند که زیر آن نقش شده است :" علی ولی الله ". پس آن حضرت تعجب نمود. ناگاه جبرئیل آمد و عرض کرد : یا محمد! شما آنچه میخواستی نوشتی ، و ما نیز هرچه خواستیم نوشتیم.


منبع :

مدینه المعاجز چاپ سنگی،ص 69

بحارالانوار،ج علیه السلام6 ، ص 9علیه السلام